Βασίλειος Ν. Πικούνης

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος

Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

 • Μακροχρόνια χορήγηση ερυθροποιητίνης σε ασθενή με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία Β. Πικούνης, Α. Τσιατούρα, Δ. Κ. Μπουραντάς, Κ. Παντελή, Ελ. Καψάλη, Ε. Τζοβάρα, Στ. Τσιάρα, Κ. Λ. Μπουραντάς 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2000

 

 • Εφαρμογή της τεχνικής ‘Profilling της συγκέντρωσης ασβεστίου (Ca) στο διάλυμα (PrCa)’ κατά την διάρκεια της αιμοκάθαρσης (ΑΜΚ) Ι. Κυριαζής, Ε. Κασιμάτης, Β. Πικούνης, Ν. Σμυρνιούδης, Μ. Τριπολίτου, Α. Λιόλια, Δ. Γουρλής 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Ιωάννινα, 29 Μαΐου -1 Ιουνίου 2002

 

 • Παράγοντες που καθορίζουν την αρτηριακή ελαστικότητα(ΑΕ) σε αιμοκαθαρόμενους ασθενείς. Ι. Κυριαζής, Ε. Κασιμάτης, Μ. Τριπολίτου, Β. Πικούνης, Ν. Σμυρνιούδης 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Ιωάννινα, 29 Μαΐου -1 Ιουνίου 2002

 

 • Προγνωστικοί παράγοντες αύξησης της τροπονίνης Τ σε αιμοκαθαρόμενους ασθενείς.Ο σχετικός ρόλος της ασπιρίνης(ΑΣΠ) Ε. Κασιμάτης, Δ. Γουρλής, Ν. Σμυρνιούδης, J. Menager, Γ. Γεωργιόπουλος, Β. Πικούνης, Ι. Κυριαζής 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Ιωάννινα, 29 Μαΐου -1 Ιουνίου 2002

 

 • Η επίδραση του υπογοναδισμού πάνω στην αρτηριακή ελαστικότητα σε άρρενες αιμοκαθαρόμενους ασθενείς Ν. Σμυρνιούδης, Ι. Κυριαζής, Β. Πικούνης, Δ. Κορρές, Α. Λιόλια, Α. Μητρολιός, Χ. Μαρμαράς Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 2002

 

 • Χολοστατικός ίκτερος εξαιτίας λοίμωξης από τον ιό Epstein-Barr σε νεαρό ενήλικα Κάκαρη-Τσιροπινά Χρυσάνθη, Μαλακός Ιωάννης, Πικούνης Βασίλειος, Μπουλά Ειρήνη, Μαρής Ιωάννης, Καρακατσάνης Μιχάλης, Μελέκος Ιωάννης, Κομμά Αναστασία 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα, 10-15 Οκτωβρίου 2005

 

 • Καταγραφή της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια Α. Καρτάλης, Ν. Σμυρνιούδης, Π. Σγουράκης, Σ. Βεϊογλάνης, Π. Βούτας, Β. Πικούνης, Μ. Πατεινιώτη, Γ. Μάλλιος, Ι. Κυριαζής, Γ. Γεωργιόπουλος 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα, 3-5 Φεβρουαρίου 2006

 

 • Νέα μετάλλαξη στο γονίδιο της μενίνης σε ασθενή με σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 1 Βασίλειος Πικούνης, Μελπομένη Πέππα, Θεοφάνης Οικονομόπουλος, Σωτήριος Α. Ράπτης, Δημήτριος Χατζηδάκης 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα, 8-13 Οκτωβρίου 2007

 

 • Συσχέτιση των προϊόντων μη ενζυμικής γλυκοζυλίωσης με την αντίσταση στην ινσουλίνη και το οξειδωτικό stress σε ασθενείς με υποθυρεοειδισμό Μελπομένη Πέππα, Δημήτριος Χατζηδάκης, Μαρία Αλεβιζάκη, Βασίλειος Πικούνης, Γεωργία Ίσαρη, Παναγιώτα Μήτρου, Γεώργιος Δημητριάδης, Θεοφάνης Οικονομόπουλος, Jaime Uribarri, Helen Vlassara, Σωτήριος Ράπτης 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα, 8-13 Οκτωβρίου 2007 (1ο Βραβείο στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας)

 

 • Κλινικά χαρακτηριστικά και μεταλλάξεις του γονιδίου ΜΕΝ1 σε ασθενείς με σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 1 Μελπομένη Πέππα, Βασίλειος Πικούνης, Σμαράγδα Καμακάρη, Γεώργιος Πέρος, Θεοφάνης Οικονομόπουλος, Σωτήριος Α. Ράπτης, Δημήτριος Χατζηδάκης 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2008

 

 • Ανεύρεση νέας μετάλλαξης στο εξώνιο 8 του πρωτο-ογκογονιδίου RET (G533C) σε δύο οικογένειες με σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 2Α Μελπομένη Πέππα, Βασίλειος Πικούνης, Σμαράγδα Καμακάρη, Ελένη Μπουτάτη, Γεώργιος Πέρος, Ιωάννης Παναγιωτίδης, Θεοφάνης Οικονομόπουλος, Σωτήριος Α. Ράπτης, Δημήτριος Χατζηδάκης 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2008

 

 • Ταυτόχρονη έκκριση κορτιζόλης, αλδοστερόνης και ανδρογόνων από πρωτοπαθές καρκίνωμα του φλοιού των επινεφριδίων Μ. Πέππα, Β. Πικούνης, Γ. Παπαξοΐνης, Α. Μαχαίρας, Θ. Οικονομόπουλος, Σ. Α. Ράπτης, Δ. Χατζηδάκης 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Αλεξανδρούπολη, 8-11 Απριλίου 2009

 

 • Ευμεγέθη αμφοτερόπλευρα επινεφριδιακά μυελολιπώματα σε ασθενή με ανεπάρκεια της 21-υδροξυλάσης Μ. Πέππα, Β. Πικούνης, Μ. Δρακοπούλου-Βαμπούλη, Α. Δάκου-Βουτετάκη, Θ. Οικονομόπουλος, Σ. Α. Ράπτης, Δ. Χατζηδάκης 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Αλεξανδρούπολη, 8-11 Απριλίου 2009